Firma H.B.TEXTILIE s.r.o.,

Polní 458, 330 22 Zbůch, IČO: 47719427, tel.: 377 931 285


 stanovuje následující předpisy pro nákup textilu v prostorách firmy

Podmínky nákupu

 • Při prvním nákupu musí každý zákazník povinně předložit živnostenský list.
 • Na jeden živnostenský list mohou současně nakupovat pouze 2 osoby (větší počet jen po dohodě s jednatelem firmy).
 • Již zakoupené a odnesené zboží není možné zpětně vyměnit.
 • Je stanoven povinný minimální denní odběr 10 kg na každou osobu.

Ceník

 

 • S platností od 1.1.2015 se mění prodejní ceník textilu následovně
Cena 170 Kč/kg platí při odebraném množství do 50 kg na osobu a časový úsek
Cena 150 Kč/kg platí při odebraném množství nad 50 kg na osobu a časový úsek
Cena 130 Kč/Kg platí při odebraném nožství nad 100 kg na osobu a časový úsek
 • Pro sortiment, uvedený v tabulce níže, platí pevné speciální ceny bez ohledu na celkové odebrané množství. Na toto zboží musí zákazník při placení upozornit bez vyzvání, aby mohlo být správně vyúčtováno.
Klobouky 80 Kč/ks
Gumovky 80 Kč/pár
Lyžařské boty 80 Kč/pár
Brusle (kolečkové, lední) 80 Kč/pár
Kožichy (dle kvality) od 200 Kč/Kg
Odpad, mokré zboží, úpletová prostěradla 30 Kč/Kg
 • Balíková cena 130,-Kč / kg (tj. prodej bez možnosti výběru) platí pouze při minimálním denním odběru 25 kg v každém časovém úseku.
 • Pokud má zákazník zájem o snížení ceny (např. z důvodu odebrání větších objemů určitého sortimentu), musí si toto domluvit předem s jednatelem firmy a pak (v případě, že dojde ke shodě) pro daného zákazníka platí cena dohodnutá.
 • Do úplného zaplacení je zboží majetkem firmy.

Otevírací doba

 • Otevírací doba je rozdělena do tří časových úseků následovně: 
Pondělí

06.00-09.45 

10.30-13.30

14.15-18.45

Úterý

06.00-09.45 

10.30-13.30

14.15-18.45

Středa

06.00-09.45 

10.30-13.30

14.15-18.45

Čtvrtek

06.00-09.45 

10.30-13.30

14.15-18.45

Pátek

06.00-09.45 

10.30-13.30

14.15-18.45

Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno
 • Shromažďování zákazníků v chodbě před třídící halou v době před začátkem každého z časových úseků je zakázáno.
 • Mimo vymezené časové úseky není zákazníkům vstup do třídící haly povolen.

Používání WC

 • Zákazníci mohou používat WC, které je umístěno hned za vstupními dveřmi do třídící haly napravo.
 • Úklid WC provádí zaměstnankyně firmy, včetně průběžného doplňování mýdla, ručníků a toaletního papíru.
 • Žádáme všechny zákazníky, aby dodržovali běžné zásady čistoty. V případě nedodržování dostatečného pořádku budeme nuceni WC uzamknout.

Pokyny k nákupu textilu v třídící hale

 • Všichni zákazníci mají stejný přístup ke každému vozíku nebo kleci, ze kterého je povoleno vybírat textil, nikdo ze zákazníků nesmí druhému zákazníkovi upírat právo výběru z jakéhokoli vozíku. Pokud se tak stane, jedná se o poškozování firmy a dotyčnému bude do budoucna zakázán vstup.
 • Zákazníci nesmí svojí činností jakkoli omezovat práci třídících pracovnic, tzn., že platí zákaz vstupu ke třídícím stolům. Naši zaměstnanci nejsou prodavači, pracují na normy, a tudíž nemohou vždy vyhovět jakýmkoli požadavkům ze strany zákazníků. Zákazníci si zboží vyhledávají sami a neobtěžují svými požadavky naše zaměstnance nebo ostatní zákazníky. Pokud má zákazník nějaký speciální požadavek, musí o tom nejdříve promluvit s vedoucím směny.
 • Při výběru textilu jsou zákazníci povinni dodržovat pořádek, nepřehazovat textil z jednoho vozíku (klece) do druhého, složené oděvy (např. saka, kalhoty, kabáty) po prohlédnutí opět složit a vložit zpátky do vozíku (klece).
 • Je zakázáno si vybrané zboží v prostorách haly jakkoli „uskladňovat a schovávat na později“. Pokud se tyto hromádky někde vyskytnou, bude takto poschovávaný textil okamžitě vrácen k setřídění. Zboží, které zákazník nechce, okamžitě vrátí tam, kde ho vzal. Po zaplacení si zboží zákazník odnáší ihned do auta, není možno si zaplacené zboží někde ponechávat.
 • Zákazníci vybírají zboží pouze z klecí a vozíků, do kterých se hází už vytříděný textil, nesmí vybírat z klecí, které jsou naváženy na zvedací zařízení u vyvýšených stolů.
 • K vytahování textilu z velkých klecí mohou zákazníci používat háček na tyčce.
 • Je zakázáno jakkoli textil ničit a znehodnocovat.
 • Platí zákaz prodeje spodního prádla (podprsenky, plavky, kalhotky, korzety, body, aj.), bot a hraček.

Bezpečnostní pokyny

 

 • Přístup do všech hal firmy je zakázán osobám mladším 15 let a je zakázán vstup osobám se zvířaty.
 • Pro všechny platí zákaz lezení po klecích, vozících, stolech, balících, apod. a zákaz vstupu k lisům.
 • Zákazníci mají zákaz vstupu na vyvýšené stoly u zvedacích zařízení a nesmí se zdržovat v prostoru pod klecemi, které jsou zvednuty zvedacím zařízením.
 • Zákazníci nesmí v třídící hale používat jakékoli elektrické spotřebiče (rádia, televizory, apod.). Zároveň platí zákaz jakkoli používat ovládání zvedacích zařízení, otevírat rozvodné skříně, nějakým způsobem zasahovat do elektrické instalace a využívat k jakýmkoli činnostem všechny zásuvky v prostorech hal.
 • V uličkách, vymezených na podlaze žlutými bezpečnostními pásy, musí zákazníci počítat s pohybem vysokozdvižných vozíků a klecí s textilem. Proto pro všechny platí zákaz využívání těchto uliček k jakýmkoli činnostem. Tyto uličky musí být nepřetržitě průjezdné v celé své šířce, zákazníci omezí svůj pohyb po nich jen na nezbytně nutnou dobu a snaží se o to, aby v žádném případě nepřekáželi obsluze vozíků v přesunu a nic na tyto uličky také neumisťovali.

 

Ve Zbůchu dne 1.1.2015                                                                                                                                  RNDr. Stauber Petr
                                                                                                                                                                    Jednatel H.B.TEXTILIE s.r.o.

 

Informace pro zákazníky ke stažení (54kb)